گزارش عملکرد دوران نمایندگی

پروژه های مراغه

پروژه های عجب شیر

اخبار

در آینه رسانه ها

ویدئو ها

 

تصویب اعتبارنامه

تصویب اعتبارنامه

دکتر قاسم جعفری (سخنگوی شعبه سیزدهم):
اعتبارنامه جناب آقای مهدی دوات گری از حوزه انتخابیه مراغه، عجب شیر، سراجو و قلعه چای اعتراضی وارد نشد، اعتبارنامه مذکور تصویب شد.
دکتر علی لاریجانی(رئیس مجلس شورای اسلامی):
اعتراضی نیست، اعتبارنامه جناب آقای مهدی دوات گری از حوزه انتخابیه مراغه، عجب شیر، سراجو وقلعه چای تصویب شد.

 

 

 

ویدئو های بیشتر

سیر و سیاحتی به مراغه و عجب شیر

مراغه

دیدنی های عجب شیر

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن