K2_THE_LATEST

غار هامپوئیل مراغه

غار هامپوئیل در فاصله 12 کیلومتری جنوب شرقی مراغه و در حوالی روستای گشایش واقع شده است. تجمع و زندگی گروه  زیادی از کبوتران در داخل آن این غار را به غار کبوتر معروف ساخته است. دهانه این غار مشرف  به  میدان وسیعی است و به وسیله دو معبر به میدان های دیگر متصل می شود.
این غار در کمره‌  کوهى صخره‌اى،  رو به جنوب قرار گرفته  است و از بستر رودخانه  مردى چاى  حدود ۱۶۰۰ متر ارتفاع  دارد. دهانهٔ‌ غار ۸ متر است و ارتفاعش به ۲۵ تا ۴۰ متر مى ‌رسد. طول و عرض میدان اول غار تقریباً ۴۰ تا۶۰ متر است. در ابتداى ورود به غار، کتیبه‌اى به زبان روسى دیده مى ‌شود که تاریخ  آن مربوط به سال ۱۹۲۵ میلادى است. اهمیت غار کبوتر به خاطر وجود چاه‌‌هاى عمیق و مخوفى است که به صورت تندره‌هاى سنگى و تالارهاى بزرگ دیده مى‌ شود.

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن