جلسه 43
چهارشنبه مورخ 1/9/1391

موافقت با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران (تصویب کلیات)

بسم الله الرحمن الرحیم

پیشینه: طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری با امضاء 121 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ 14/8/1391 با انجام اصلاحاتی در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به تصویب رسید.
دکترمحمد حسین فرهنگی (دبیر) : سخنگوی محترم کمیسیون برای ارایه گزارش بفرمایند.

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن