جلسه 34
چهارشنبه مورخ 3/8/ 1391

مخالفت با یک فوریت «طرح سازمان پدافند غیرعامل کشور

بسم الله الرحمن الرحیم

در تاریخ 3/8/ 1391 بیست ودو نفر از نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی طرح سازمان پدافند غیرعامل کشور را با قید یک فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی نمودند.
دلایل توجیهی طرح: براساس فرمان مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا مبنی بر تشکیل کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور به منظور رعایت پدافند غیرعامل درکلیه مراکز حیاتی و حساس و مهم کشور، شریان‌ها و زیر ساخت‌ها و تأسیسات زیربنایی، سازمان پدافند غیرعامل کشور مسؤولیت عملیاتی نمودن سیاست‌ها و راهبردها و طرح‌های پدافند غیرعامل ابلاغی از سوی کمیته دائمی پدافند غیرعامل دارا می‌باشد.

جلسه 35
یکشنبه مورخ 14/08/1391

مخالفت با تصویب دو فوریت طرح اصلاح ماده(35) قانون انتخابات ریاست جمهوری‌اسلامی‌ایران درخصوص مقامات مشمول استعفاء پیش‌ از ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری (ردّ دو فوریت )

بسم الله الرحمن الرحیم

پیشینه:
ماده (35) قانون انتخابات ریاست جمهوری‌اسلامی ایران مصوب 5/4/1364
«ماده 35- انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت‌نام باید دارای شرایط زیر باشند:
1. از رجال مذهبی، سیاسی
2. ایرانی الاصل
3. تابعیت کشور جمهوری‌اسلامی ایرن
4. مدیر و مدبر
5. دارای حس سابقه و امانت و تقوی
6. مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور
ماده 37- کلیه افرادی که مسؤولیت مستقیم در امر انتخابات ریاست جمهوری به صورت اجرا و یا نظارت دارند در صورتی می‌توانند داوطلب شوند که قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفاء نموده، و در آن سمت شاغل نباشند.


جلسه 48
سه شنبه مورخ 21/ 09/1391

مخالفت با حذف تبصره (5) ماده (31) قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران (جلوگیری از تداخل تصمیمات هیأت اجرایی مرکزی انتخابات در وظایف و اختیارات نظارتی شورای نگهبان)

بسم الله الرحمن الرحیم

ماده (4) طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/8/1391 کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور:
ماده 4- ماده(31) قانون به شرح ذیل اصلاح می¬گردد:
ماده 31- وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است وزیر نظرهیأت اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضای ذیل اقدام می¬نماید:

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن