مسؤولیت فرمانده کشتی

جلسه 25
یکشنبه مورخ 26/06/1391

ردّ پیشنهاد حذف ماده(34) لایحه اصلاح قانون دریایی ایران در خصوص مسؤولیت فرمانده کشتی در فروش یا به وثیقه و یا رهن گذاشتن اموال یا خود کشتی

بسم الله الرحمن الرحیم

پیشینه:
ماده (94) قانون دریایی ایران مصوب 29/6/1343 کمیسیون مشترک مجلسین: وثیقه و رهن غیرموجه
اگر فرمانده کشتی اموال و یا خود کشتی و یا بار آن را بدون علت موجه به وثقیه و یا رهن گذارد شخصاً مسؤول خسارات وارده خواهد بود. اگر فرمانده صورت مخارج کشتی را بر خلاف واقع تهیه و تنظیم کند و یا شرایط مذکور در ماده 89 را رعایت ننماید، علاوه بر جبران خسارات وارده محکوم به پرداخت جریمه نقدی برطبق مقررات ماده 190 این قانون خواهد بود.

جلسه 50
یکشنبه مورخ 26/ 09/1391

پیشنهاد بازگشت ماده(88) اصلاحی قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران به طرح اولیه تقدیمی نمایندگان مجلس شورای اسلامی (جهت جلوگیری ازمجازات تبلیغ کنندگان بر له نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری)

بسم الله الرحمن الرحیم

ماده (11) طرح اولیه اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران که با امضای 121 نفر از نمایندگان تقدیم مجلس شورای اسلامی ¬گردید:
ماده 11- ماده(88) به شرح ذیل اصلاح می¬گردد:
ماده 88 – متخلفان از موارد مندرج در ماده (68) و تبصره¬های آن و کسانی که ازطریق رادیو و تلویزیون به جز در موارد مجاز قانونی تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزدهای انتخاباتی نمایند و مسؤولین و متصدیان برنامه در بخش غیرمستقیم به حبس بیش از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.

جلسه 50
یکشنبه مورخ 26/09/1391

پیشنهاد حذف پاراگراف دوم ماده(74) اصلاحی قانون انتخابات ریاست جمهوری (جهت جلوگیری از تضییع حقوق نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری)

بسم الله الرحمن الرحیم

ماده (18) طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/8/1391 کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور:
ماده 18- ماده(74) قانون به شرح ذیل اصلاح می¬شود:
ماده 74- کلیه رسانه¬های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه¬های مجازی، حق ندارند، آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. در صورت وقوع این تخلف، نامزدهای مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار، به وسیله وزارت کشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مکلف به نشر فوری آن در اولین زمان ممکن است. در صورتی که رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی اطلاع¬رسانی نکند یا منتشر نشود، مسؤول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله همطرازی که قبل از ممنوعیت تبلیغات چاپ می-شود، ارسال نماید و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ نشریه است.

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن