جلسه 35
یکشنبه مورخ 14/08/ 1391

اعلام وصول سؤال نمایندگان مجلس شورای اسلامی
از دکتر احمدی نژاد ریاست جمهوری اسلامی ایران

بسمه تعالی

هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی
با اهداء سلام
به استناد اصل(88) قانون اساسی و مواد(212) و (213) آیین¬نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به منظور رفع ابهامات و تنویر افکار عمومی بدین وسیله سؤال ذیل از رئیس جمهور محترم جهت ارجاع به کمیسیون مربوط تقدیم می¬شود.

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن