جلسه 41
یکشنبه مورخ 28/08/1391

اخطار اصول 46 و 47 قانون اساسی
(رعایت مالکیت خصوصی ساکنان در روستاهای مرزی)

بسم الله الرحمن الرحیم

ماده (5) طرح تقویت مرزبانی جمهوری اسلامی ایران مصوب 2/12/1388 (هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی):
«اجرای طرح¬های کلان عمرانی، کشاورزی یا اقتصادی در مرز و حریم آن توسط دستگاهها و نهادهای ذیربط پس از موافقت شورای تأمین استان و تصویب در شورای مرز ممکن است.

جلسه 41
یکشنبه مورخ 28/08/1391
اخطار اصول 43 ، 50 و 110 قانون اساسی
(ضرورت حفاظت از محیط زیست و احیای دریاچه ارومیه)

بسم الله الرحمن الرحیم

با توجه به پسرفت فزآینده آب دریاچه¬ها و تالاب¬های کشور وکم توجهی مسؤولان مستقیم( و شاید بی اعتنایی برخی از مسؤولان)، هر روز خطر دهشتناک خشکی و طوفان¬های شن، باغات و مزارع خرم استان¬ها و شهرهای مختلف کشور را تهدید می¬کند. برای حفظ این تالاب¬ها و دریاچه¬ها و حفاظت از محیط زیست بکر مناطق مختلف کشور و جلوگیری از تخریب زیبایی های مناطق، نود و سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح قانونی نجات و احیای دریاچه¬ها و تالابهای کشور را با قید دو فوریت تقدیم که یک فوریت آن مورد تصویب قرار گرفت. متن طرح :
ماده واحده – دولت مکلف است حداکثر به مدت سه ماه فهرست تالاب¬ها و دریاچه¬های نیازمند حمایت را تهیه و عملیات اجرایی حمایت¬های خود را ...حداکثر ظرف سه سال به نتیجه برساند و در این جهت با به کارگیری همه امکانات مهندسی و عملیاتی خود بر پایه نظریات کارشناسان مجرب داخل و تجربیات سازمان¬ها و کشورهایی که بحران-های مشابه را تجربه کرده¬اند، اقدام کند.

جلسه‌ 25
یکشنبه مورخ 26/06/1391

تصویب اخطار اصل(32) قانون اساسی(رعایت حقوق شهروندی) جلوگیری از بازداشت بیش از بیست‌ و چهار(24) ساعت متهمان و مظنونان به ارتکاب جرم

بسم الله الرحمن الرحیم

مصوبه کمیسیون عمران:
مطابق ماده (22) لایحه اصلاح قانون دریایی ایران مصوب 3/5/1391 کمیسیون عمران مجلس شورای‌اسلامی ماده زیر به قانون الحاق می‌گردد:
ماده 85 مکرر 6- وظیفه فرمانده در پیشگیری از وقوع جرم و مواجهه با جرایم ارتکابی در کشتی
چنانچه در کشتی جرمی رخ دهد، فرمانده کشتی مؤظف است تا زمانی که مداخله مقامات صلاحیتدار میسّر شود، در مقام ضابط دادگستری و با رعایت قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امورکیفری) و سایر قوانین و مقررات مربوط بدون هر گونه تأخیر اقدامات لازم را در جهت حفظ و جمع‌آوری دلایل و مدارک جرم انجام دهد و بی‌درنگ با استفاده از وسایل ارتباطی سریع، مراتب را به مقامات صلاحیتدار قضائی و بندری و حسب مورد نزدیکترین نمایندگی کنسولی و دیپلماتیک ایران در خارج از کشور اعلام و کسب تکلیف کند. فرمانده در صورت لزوم علاوه بر بازرسی مسافران و کارکنان و خدمه‌ کشتی و ضبط اشیائی که ممکن است دلیل جرم باشند، مکلف است متهمان و مظنونان به ارتکاب جرم را تا زمان تسلیم آنان به مراجع و مقامات صلاحیتدار، تحت نظر قرار دهد و در اولین فرصت گزارش جامعی از موضوع جرم و اقدامات انجام شده و نتایج آن تهیه و به همراه دلایل و مدارک به مراجع و مقامات صلاحیتدار تسلیم نماید.

جلسه‌ 28
چهارشنبه مورخ 05/07/1391

تصویب اخطار اصول(4) و (72) قانون اساسی(الزام عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای‌اسلامی با موازین اسلامی و قانون‌اساسی) در خصوص پرداخت غرامت فوت یا صدمات بدنی براساس سکه بهار آزادی و یا معادل آن به ارز خارجی

بسم الله الرحمن الرحیم

پیشینه:
بند(1) ماده(115) قانون دریایی ایران مصوب 29/3/1343 کمیسیون مشترک مجلسین: حدود مسئولیت متصدی حمل
1- مسئولیت متصدی حمل درمورد فوت و یا صدمات بدنی وارد به مسافر در هیچ مورد از دو هزار پهلوی طلا و یا معادل آن به ارز خارجی تجاوز نخواهد نمود.
مصوبه کمیسیون عمران:
مطابق ماده(44) لایحه اصلاح قانون دریایی ایران مصوب 3/5/1391 کمیسیون عمران مجلس شورای‌اسلامی، بند(1) ماده (115) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 115- حدود مسؤولیت متصدی حمل
1- مسؤولیت متصدّی حمل در مورد فوت و یا صدمات بدنی وارد شده به مسافر در هیچ مورد از دو هزار سکه بهار آزادی و یا معادل آن به ارز خارجی تجاوز نمی‌نماید.

صفحه1 از2
طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن